Herrer U16 K1 2500

max. 100
 • 1
  Hauge, Joakim
  NPF
  Gillsvann
  2018
 • 2
  Buch, Ivar Flikka
  NPF
  Gillsvann
  2018
 • 3
  Mjelstad, Kristoffer Ytre-Arne
  Njørd
  Gravdalsvannet
  2018
 • 4
  Jensen, Aslak Næss
  NPF
  Gillsvann
  2018
 • 5
  Lønning, Nicolai Nierenberg
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2019
 • 6
  Askeland, Sander
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2019
 • 7
  Askeland, Sander
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2018
 • 8
  Mjelstad, Kristoffer Ytre-Arne
  Njørd
  Tysvær
  2018
 • 9
  Ivarsen, Lars Børge
  Fana
  Gravdalsvannet
  2019
 • 10
  Frengstad, Gard
  Strand
  Gravdalsvannet
  2018
 • 11
  Saksvik, Syver Borge
  Strand
  Gravdalsvannet
  2019
 • 12
  Jensen, Aslak Næss
  Bærum
  Gravdalsvannet
  2018
 • 13
  Usland-Gade, Eirik
  Oslo
  Gravdalsvannet
  2018
 • 14
  Buch, Ivar Flikka
  Flekkefjord
  Gravdalsvannet
  2018
 • 15
  Hollingsæter, Elias Hals
  Bærum
  Gravdalsvannet
  2019
 • 16
  Helgesen, Leander
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2018
 • 17
  Sjursen, Mikkel
  Strand
  Gravdalsvannet
  2019
 • 18
  Lønning, Nicolai Nierenberg
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2018
 • 19
  Røsten, Lucas Duus Furuto
  Strand
  Gravdalsvannet
  2019
 • 20
  Frengstad, Gard
  Strand
  Årungen
  2018
 • 21
  Askeland, Sander
  Tysvær
  Årungen
  2018
 • 22
  Langeland Eide, John Bernhard
  Laksevåg
  Gravdalsvannet
  2018
 • 23
  Alne, Marius
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2019
 • 24
  Buch, Ivar Flikka
  Flekkefjord
  Årungen
  2018
 • 25
  Askeland, Sander
  Tysvær
  Årungen
  2019
 • 26
  Sevaldsen, Niklas
  Strand
  Gravdalsvannet
  2019
 • 27
  Saksvik, Syver Borge
  Strand
  Årungen
  2019
 • 28
  Hollingsæter, Elias Hals
  Bærum
  Årungen
  2019
 • 29
  Hauge, Joakim
  Flekkefjord
  Gravdalsvannet
  2018
 • 30
  Helgesen, Leander
  Tysvær
  Årungen
  2018
 • 31
  Alne, Marius
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2018
 • 32
  Edstrøm, Bjørn Smedsrud
  Strand
  Årungen
  2019
 • 33
  Buch, Ivar Flikka
  Flekkefjord
  Årungen
  2019
 • 34
  Staupe, Gudmund Lønning
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2019
 • 35
  Svanberg, Felix Kraavik
  Fana
  Gravdalsvannet
  2019
 • 36
  Kyvik, Karl Kristian
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2018
 • 37
  Helgesen, Leander
  Tysvær
  Tysvær
  2018
 • 38
  Ivarsen, Lars Børge
  Fana
  Gravdalsvannet
  2018
 • 39
  Usland-Gade, Eirik
  Oslo
  Tysvær
  2018
 • 40
  Sørbø, Joachim
  Stavanger
  Gravdalsvannet
  2018
 • 41
  Ivarsen, Lars Børge
  Fana
  Årungen
  2019
 • 42
  Usland-Gade, Eirik
  Oslo
  Årungen
  2018
 • 43
  Saksvik, Syver Borge
  Strand
  Gravdalsvannet
  2018
 • 44
  Staupe, Gudmund Lønning
  Tysvær
  Årungen
  2019
 • 45
  Buch, Ivar Flikka
  Flekkefjord
  Tysvær
  2018
 • 46
  Lønning, Nicolai Nierenberg
  Tysvær
  Årungen
  2018
 • 47
  Kyvik, Karl Kristian
  Tysvær
  Årungen
  2018
 • 48
  Frengstad, Gard
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 49
  Hauge, Joakim
  Flekkefjord
  Tysvær
  2018
 • 50
  Alne, Marius
  Tysvær
  Årungen
  2018
 • 51
  Sevaldsen, Niklas
  Strand
  Gravdalsvannet
  2018
 • 52
  Moi, Kristjan
  Flekkefjord
  Gravdalsvannet
  2018
 • 53
  Alne, Marius
  Tysvær
  Tysvær
  2018
 • 54
  Jensen, Aslak Næss
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 55
  Edstrøm, Bjørn Smedsrud
  Strand
  Gravdalsvannet
  2019
 • 56
  Lønning, Nicolai Nierenberg
  Tysvær
  Tysvær
  2018
 • 57
  Lønning, Nicolai Nierenberg
  Tysvær
  Tysvær
  2019
 • 58
  Kyvik, Karl Kristian
  Tysvær
  Tysvær
  2018
 • 59
  Buch, Ivar Flikka
  Flekkefjord
  Tysvær
  2019
 • 60
  Røsten, Lucas Duus Furuto
  Strand
  Gravdalsvannet
  2018
 • 61
  Lysne, Andreas
  Bærum
  Gravdalsvannet
  2018
 • 62
  Hauge, Joakim
  Flekkefjord
  Årungen
  2018
 • 63
  Langeland Eide, John Bernhard
  Laksevåg
  Årungen
  2018
 • 64
  Askeland, Sander
  Tysvær
  Tysvær
  2019
 • 65
  Edstrøm, Bjørn Smedsrud
  Strand
  Årungen
  2018
 • 66
  Timm, Wilhelm Wikman
  Bærum
  Gravdalsvannet
  2018
 • 67
  Saksvik, Syver Borge
  Strand
  Årungen
  2018
 • 68
  Langeland Eide, John Bernhard
  Laksevåg
  Tysvær
  2018
 • 69
  Karlsen, Niclas
  Laksevåg
  Gravdalsvannet
  2019
 • 70
  Svanberg, Felix Kraavik
  Fana
  Årungen
  2019
 • 71
  Moi, Kristjan
  Flekkefjord
  Årungen
  2018
 • 72
  Hollingsæter, Elias Hals
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 73
  Karlsen, Niclas
  Laksevåg
  Årungen
  2019
 • 74
  Hollingsæter, Elias Hals
  Bærum
  Gravdalsvannet
  2018
 • 75
  Røsten, Lucas Duus Furuto
  Strand
  Årungen
  2019
 • 76
  Sørbø, Joachim
  Stavanger
  Tysvær
  2018
 • 77
  Jensen, Aslak Næss
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 78
  Lysne, Andreas
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 79
  Sjursen, Mikkel
  Strand
  Årungen
  2019
 • 80
  Saksvik, Syver Borge
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 81
  Falck, Filip Nicolai Hole
  Fana
  Gravdalsvannet
  2019
 • 82
  Røsten, Lucas Duus Furuto
  Strand
  Årungen
  2018
 • 83
  Ivarsen, Lars Børge
  Fana
  Tysvær
  2019
 • 84
  Simonsen, Casper Dege
  Oslo
  Gravdalsvannet
  2018
 • 85
  Helgeland, Mads Johannessen
  Fana
  Gravdalsvannet
  2018
 • 86
  Alne, Marius
  Tysvær
  Tysvær
  2019
 • 87
  Edstrøm, Bjørn Smedsrud
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 88
  Moi, Kristjan
  Flekkefjord
  Tysvær
  2018
 • 89
  Saksvik, Syver Borge
  Strand
  Tysvær
  2019
 • 90
  Osen, Johan Bernhard
  Flekkefjord
  Tysvær
  2020
 • 91
  Hollingsæter, Elias Hals
  Bærum
  Tysvær
  2019
 • 92
  Røsten, Lucas Duus Furuto
  Strand
  Tysvær
  2019
 • 93
  Sjursen, Mikkel
  Strand
  Tysvær
  2020
 • 94
  Eikeland, Oskar Staff-Iversen
  Tønsberg
  Gravdalsvannet
  2019
 • 95
  Svanberg, Felix Kraavik
  Fana
  Tysvær
  2020
 • 96
  Røsten, Lucas Duus Furuto
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 97
  Sevaldsen, Niklas
  Strand
  Årungen
  2018
 • 98
  Sørbø, Joachim
  Stavanger
  Årungen
  2018
 • 99
  Karlsen, Niclas
  Laksevåg
  Gravdalsvannet
  2018
 • 100
  Staupe, Gudmund Lønning
  Tysvær
  Tysvær
  2020