LISENSFORSKRING

Padletinget 2021 vedtok at deltakere på arrangementer hvor NPF er ansvarlig må løse lisensforsikring. Lisensen er tilpasset deg som padler.

Ved skade har du gjennom Idrettens Skadetelefon rask tilgang til ett nettverk av faglig godkjente idrettsleger og fysioterapeuter.

Padlere under 13 år er allerede dekket via NIFs forsikringsordning for barn og vil IKKE bli innkrevd lisensforsikring av NPF.

Padlere over 70 år er ikke dekket av gjeldene lisensforsikring.

Lisens-sjekken i påmeldingen er midlertidig fjernet mens vi oppdaterer lisensdatabasen.