Men Senior K4 500

max. 100
Obs! Resultater fra Kalvøya er fjernet fra listene da banen er kun 460m.
 • 1
  Wessel, Per Christian
  Hjemdal, Lars
  Ivarsen, Magnus
  Falch, Fridtjof Rosenlind
  Oslo
  Oslo
  Fana
  Strand
  Årungen
  2017
 • 2
  Ivarsen, Harald
  Solhaug, Jo Sondre
  Vold, Amund
  Falch, Fridtjof Rosenlind
  Fana
  Asker
  Oslo
  Strand
  Årungen
  2018
 • 3
  Karlsen, Oliver
  Jensen, Vemund Næss
  Ivarsen, Magnus
  Hjemdal, Lars
  Laksevåg
  Bærum
  Fana
  Oslo
  Årungen
  2018
 • 4
  Wessel, Per Christian
  Ivarsen, Magnus
  Hjemdal, Lars
  Falch, Fridtjof Rosenlind
  Oslo
  Fana
  Oslo
  Strand
  Årungen
  2017
 • 5
  Lotsberg, Lasse
  Teland, Hakeem
  Jensen, Vemund Næss
  Mjelstad, Kristoffer Ytre-Arne
  Njørd
  Kristiansand
  Bærum
  Njørd
  Tysvær
  2021
 • 6
  Befring, Martin Svanholm
  Traaseth, Martin
  Strand
  Strand
  Årungen
  2017
 • 7
  Solvang, Eigil Andreas
  Minde, Morten
  Oftedal, Elling Aronsen
  Svoren, Mathias Horvati
  Flekkefjord
  Strand
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2017
 • 8
  Jensen, Vemund Næss
  Ivarsen, Harald
  Karlsen, Oliver
  With, Sondre
  Bærum
  Fana
  Laksevåg
  Bærum
  Årungen
  2017
 • 9
  Ivarsen, Harald
  Teland, Hakeem
  Ivarsen, Magnus
  Salbu, Daniel
  Fana
  Kristiansand
  Fana
  Fana
  Tysvær
  2017
 • 10
  Vold, Eivind
  Vold, Amund
  Hjemdal, Lars
  Lothe, Thomas
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2018
 • 11
  Wessel, Per Christian
  Hjemdal, Lars
  Oftedal, Elling Aronsen
  Lothe, Thomas
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Tysvær
  2017
 • 12
  Lotsberg, Lasse
  Sevaldsen, Even
  Eide, Gunnar Nydal
  Markussen, Vetle
  Njørd
  Strand
  Strand
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 13
  Ivarsen, Magnus
  Ivarsen, Harald
  Svoren, Mathias Horvati
  Lothe, Thomas
  Fana
  Fana
  Oslo
  Oslo
  Tysvær
  2021
 • 14
  Ivarsen, Harald
  Ivarsen, Magnus
  Salbu, Daniel
  Salbu Henneman, Lars Christer
  Fana
  Fana
  Fana
  Fana
  Årungen
  2018
 • 15
  Minde, Morten
  Berg, Sindre Kumle
  Sevaldsen, Even
  Eide, Gunnar Nydal
  Strand
  Strand
  Strand
  Strand
  Årungen
  2018
 • 16
  Hjemdal, Lars
  Wessel, Per Christian
  Lothe, Thomas
  Usland-Gade, Eirik
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2019
 • 17
  Ivarsen, Harald
  Ivarsen, Magnus
  Salbu, Daniel
  Salbu Henneman, Lars Christer
  Fana
  Fana
  Fana
  Fana
  Årungen
  2019
 • 18
  Teland, Hakeem
  With, Sondre
  Lothe, Thomas
  Svoren, Mathias Horvati
  Kristiansand
  Bærum
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2018
 • 19
  Sevaldsen, Even
  With, Torjus Helland
  Markussen, Vetle
  Løn, Håkon Olaus
  Strand
  Bærum
  Bærum
  Oslo
  Årungen
  2017
 • 20
  Falch, Fridtjof Rosenlind
  Sevaldsen, Even
  Sletsjøe, Karl Anders
  Berg, Sindre Kumle
  Strand
  Strand
  Strand
  Strand
  Tysvær
  2017
 • 21
  With, Sondre
  Jensen, Vemund Næss
  Markussen, Vetle
  With, Torjus Helland
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Tysvær
  2017
 • 22
  Eide, Gunnar Nydal
  Sletsjøe, Karl Anders
  Sevaldsen, Even
  Berg, Sindre Kumle
  Strand
  Strand
  Strand
  Strand
  Årungen
  2019
 • 23
  Vold, Eivind
  Svoren, Mathias Horvati
  Usland-Gade, Eirik
  Hjemdal, Lars
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2021
 • 24
  Jensen, Vemund Næss
  Svoren, Mathias Horvati
  Sevaldsen, Even
  Eide, Gunnar Nydal
  Bærum
  Oslo
  Strand
  Strand
  Tysvær
  2019
 • 25
  Vold, Eivind
  Svoren, Mathias Horvati
  Hjemdal, Lars
  Vold, Amund
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Tysvær
  2020
 • 26
  Markussen, Vetle
  Helgesen, Leander
  Jensen, Aslak Næss
  Nicolaisen, Markus
  Bærum
  Tysvær
  Bærum
  Bærum
  Tysvær
  2021
 • 27
  Salbu, Daniel
  Salbu Henneman, Lars Christer
  Solvang, Eigil Andreas
  Fana
  Fana
  Flekkefjord
  Årungen
  2018
 • 28
  Ivarsen, Magnus
  Ivarsen, Harald
  Jensen, Vemund Næss
  Svoren, Mathias Horvati
  Fana
  Fana
  Bærum
  Oslo
  Tysvær
  2018
 • 29
  Svoren, Mathias Horvati
  Eide, Gunnar Nydal
  Jensen, Vemund Næss
  Teland, Hakeem
  Oslo
  Strand
  Bærum
  Kristiansand
  Gravdalsvannet
  2019
 • 30
  Ullvang, Lars Magne
  Fjeldheim, Nils Olav
  Tysvær
  Tysvær
  Tysvær
  2017
 • 31
  Ivarsen, Harald
  Salbu, Daniel
  Ivarsen, Lars Børge
  Salbu Henneman, Lars Christer
  Fana
  Fana
  Fana
  Fana
  Årungen
  2021
 • 32
  Wessel, Per Christian
  Oftedal, Elling Aronsen
  Guddahl Halvorsen, Marius
  Haaland, Kristian Vemund
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2018
 • 33
  Jensen, Vemund Næss
  Lindgren, Hermann Herger
  Markussen, Vetle
  Nicolaisen, Markus
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Årungen
  2019
 • 34
  Jensen, Vemund Næss
  Markussen, Vetle
  Jensen, Aslak Næss
  Hollingsæter, Elias Hals
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Årungen
  2021
 • 35
  Hamar, Magnus Thormod
  Traaseth, Martin
  Befring, Martin Svanholm
  Klejnstrup, Casper
  Strand
  Strand
  Strand
  Strand
  Tysvær
  2017
 • 36
  Ivarsen, Harald
  Salbu, Daniel
  Ivarsen, Morten
  Salbu Henneman, Lars Christer
  Fana
  Fana
  Fana
  Fana
  Tysvær
  2020
 • 37
  Lønning, Nicolai Nierenberg
  Askeland, Sander
  Staupe, Gudmund Lønning
  Helgesen, Leander
  Tysvær
  Tysvær
  Tysvær
  Tysvær
  Årungen
  2021
 • 38
  Jensen, Vemund Næss
  Lindgren, Hermann Herger
  Markussen, Vetle
  Carlsson, Olav
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 39
  Nicolaisen, Markus
  Blanco-Landeråen, Trym
  Schmidt, Martin
  Holberg, Lars Fredrik
  Bærum
  Laksevåg
  Njørd
  Moss
  Årungen
  2018
 • 40
  Eide, Gunnar Nydal
  Sevaldsen, Even
  Lotsberg, Lasse
  Nicolaisen, Markus
  Strand
  Strand
  Njørd
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 41
  Ivarsen, Harald
  Teland, Hakeem
  Ivarsen, Magnus
  Lotsberg, Lasse
  Fana
  Kristiansand
  Fana
  Njørd
  Tysvær
  2019
 • 42
  Lindgren, Hermann Herger
  Kjepso, Anders Amundsen
  Nicolaisen, Markus
  Eide, Gunnar Nydal
  Bærum
  Laksevåg
  Bærum
  Strand
  Årungen
  2017
 • 43
  Jensen, Vemund Næss
  Markussen, Vetle
  Nicolaisen, Markus
  Lindgren, Hermann Herger
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Tysvær
  2020
 • 44
  Wessel, Per Christian
  Lothe, Thomas
  Usland-Gade, Eirik
  Grov, Mats
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Tysvær
  2020
 • 45
  Jenssen, Vegard Bull
  Moer, Eivind Thoresen
  Grov, Mats
  Paust, Henrik
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2018
 • 46
  Kjepso, Anders Amundsen
  Teland, Hakeem
  Lothe, Thomas
  With, Torjus Helland
  Laksevåg
  Kristiansand
  Oslo
  Bærum
  Gravdalsvannet
  2018
 • 47
  Solvang, Eigil Andreas
  Sevaldsen, Even
  Ivarsen, Harald
  Lotsberg, Lasse
  Flekkefjord
  Strand
  Fana
  Njørd
  Gravdalsvannet
  2019
 • 48
  Kvakkestad, Tobias Fegth
  Lotsberg, Lasse
  Blanco-Landeråen, Trym
  Helgesen, Leander
  Bærum
  Njørd
  Laksevåg
  Tysvær
  Årungen
  2017
 • 49
  Lønning, Nicolai Nierenberg
  Mjelstad, Kristoffer Ytre-Arne
  Karlsen, Niclas
  Lotsberg, Lasse
  Tysvær
  Njørd
  Laksevåg
  Njørd
  Tysvær
  2022
 • 50
  Schmidt, Martin
  Lotsberg, Lasse
  Mjelstad, Kristoffer Ytre-Arne
  Sørbø, Vetle
  Njørd
  Njørd
  Njørd
  Njørd
  Tysvær
  2020
 • 51
  Solvang, Eigil Andreas
  Lothe, Thomas
  Markussen, Vetle
  Nicolaisen, Markus
  Flekkefjord
  Oslo
  Bærum
  Bærum
  Tysvær
  2019
 • 52
  Lotsberg, Lasse
  Mjelstad, Kristoffer Ytre-Arne
  Sørbø, Vetle
  Ringheim, Andreas Bjarke
  Njørd
  Njørd
  Njørd
  Njørd
  Årungen
  2021
 • 53
  With, Sondre
  Kjepso, Anders Amundsen
  Solvang, Eigil Andreas
  Falch, Fridtjof Rosenlind
  Bærum
  Laksevåg
  Flekkefjord
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 54
  Andreassen, Øystein
  Hafstad, Håkon
  Bache-Wiig, Thor
  Lothe, Thomas
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2021
 • 55
  Eide, Gunnar Nydal
  Røsten, Lucas Duus Furuto
  Saksvik, Syver Borge
  Sjursen, Mikkel
  Strand
  Strand
  Strand
  Strand
  Årungen
  2022
 • 56
  Usland-Gade, Eirik
  Vold, Eivind
  Vold, Amund
  Lothe, Thomas
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2022
 • 57
  axelsen, vegard
  Hauge, Joakim
  Moi, Kristjan
  Holberg, Lars Fredrik
  Flekkefjord
  Flekkefjord
  Flekkefjord
  Moss
  Tysvær
  2021
 • 58
  Nicolaisen, Markus
  Kvakkestad, Tobias Fegth
  Lindgren, Hermann Herger
  Stangebye-hansen, Talian
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Tysvær
  2017
 • 59
  Karlsen, Niclas
  Karlsen, Oliver
  Kjepso, Anders Amundsen
  Langeland Eide, John Bernhard
  Laksevåg
  Laksevåg
  Laksevåg
  Laksevåg
  Tysvær
  2020
 • 60
  Fevang, Ole Magnus
  Jensen, Tor-Sverre
  Stensholt, Bjørn Harald
  Fevang, Per Martin
  Tønsberg
  Tønsberg
  Tønsberg
  Tønsberg
  Årungen
  2018
 • 61
  Markussen, Vetle
  Blanco-Landeråen, Trym
  Schmidt, Martin
  Holberg, Lars Fredrik
  Bærum
  Laksevåg
  Njørd
  Moss
  Tysvær
  2018
 • 62
  Saksvik, Syver Borge
  Buch, Ivar Flikka
  Hollingsæter, Elias Hals
  Usland-Gade, Eirik
  Strand
  Flekkefjord
  Bærum
  Oslo
  Tysvær
  2022
 • 63
  Jenssen, Vegard Bull
  Moer, Eivind Thoresen
  Oftedal, Elling Aronsen
  Oseid, Magnus Dag
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Oslo
  Årungen
  2019
 • 64
  Askeland, Sander
  Fjeldheim, Nils Olav
  Helgesen, Leander
  Lønning, Nicolai Nierenberg
  Tysvær
  Tysvær
  Tysvær
  Tysvær
  Årungen
  2022
 • 65
  Ivarsen, Harald
  Ivarsen, Magnus
  Salbu, Daniel
  Salbu Henneman, Lars Christer
  Fana
  Fana
  Fana
  Fana
  Årungen
  2022
 • 66
  Hamar, Mathias Olav
  Minde, Morten
  Sletsjøe, Karl Anders
  Frengstad, Gard
  Strand
  Strand
  Strand
  Strand
  Årungen
  2021
 • 67
  Lotsberg, Lasse
  Mjelstad, Kristoffer Ytre-Arne
  Schmidt, Thomas
  Straume, Simen Titland
  Njørd
  Njørd
  Njørd
  Njørd
  Årungen
  2022
 • 68
  Moi, Kristjan
  Langeland Eide, John Bernhard
  Kyvik, Karl Kristian
  Otterstad, Aleksander
  Flekkefjord
  Laksevåg
  Tysvær
  Fana
  Tysvær
  2022
 • 69
  Haaland, Hans-Petter Skumsnes
  Karlsen, Niclas
  Karlsen, Oliver
  Langeland Eide, John Bernhard
  Laksevåg
  Laksevåg
  Laksevåg
  Laksevåg
  Årungen
  2022
 • 70
  Jensen, Aslak Næss
  Carlsson, Olav
  Lindgren, Hermann Herger
  Stangebye-Hansen, Talian Sivertsen
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Bærum
  Gravdalsvannet
  2018
 • 71
  Solvang, Eigil Andreas
  Buch, Ivar Flikka
  Moi, Kristjan
  Rudolfsen, Frode
  Flekkefjord
  Flekkefjord
  Flekkefjord
  Flekkefjord
  Årungen
  2022
 • 72
  Holberg, Lars Fredrik
  Kristiansen, Brage
  Petrus, Nikita
  Norum-johansen, Henrik
  Moss
  Moss
  Moss
  Moss
  Årungen
  2022