Vestlandsmesterskapet Vestlandsmesterskapet 01.10.2022 01.10.2022  | Gravdalsvannet