Women Senior K1 500

max. 100
Obs! Resultater fra Kalvøya er fjernet fra listene da banen er kun 460m.
 • 1
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Tysvær
  2023
 • 2
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2019
 • 3
  Virik, Maria
  Bærum
  Gillsvann
  2021
 • 4
  Virik, Maria
  Bærum
  Bestumkilen
  2022
 • 5
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 6
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2017
 • 7
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Årungen
  2019
 • 8
  Virik, Maria
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 9
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Gillsvann
  2021
 • 10
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Gillsvann
  2021
 • 11
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2019
 • 12
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Tysvær
  2023
 • 13
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Bestumkilen
  2022
 • 14
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Gillsvann
  2021
 • 15
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Tysvær
  2021
 • 16
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Bestumkilen
  2022
 • 17
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 18
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 19
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Gillsvann
  2021
 • 20
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Tysvær
  2021
 • 21
  Virik, Maria
  Bærum
  Bestumkilen
  2019
 • 22
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Tysvær
  2023
 • 23
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2020
 • 24
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Tysvær
  2021
 • 25
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Årungen
  2022
 • 26
  Virik, Maria
  Bærum
  Gillsvann
  2022
 • 27
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 28
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Årungen
  2019
 • 29
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 30
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 31
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 32
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Tysvær
  2021
 • 33
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Gillsvann
  2021
 • 34
  Virik, Maria
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 35
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Bestumkilen
  2022
 • 36
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 37
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Gillsvann
  2021
 • 38
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Bestumkilen
  2019
 • 39
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Tysvær
  2023
 • 40
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Tysvær
  2021
 • 41
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2018
 • 42
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Bestumkilen
  2019
 • 43
  Stensholt, Elsa-Marie
  Tønsberg
  Årungen
  2022
 • 44
  Stensholt, Elsa-Marie
  Tønsberg
  Tysvær
  2023
 • 45
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Tysvær
  2021
 • 46
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Gillsvann
  2022
 • 47
  Spikkeland, Kristiane Gilberg
  Flekkefjord
  Årungen
  2019
 • 48
  Spikkeland, Kristiane Gilberg
  Flekkefjord
  Årungen
  2017
 • 49
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 50
  Spikkeland, Kristiane Gilberg
  Flekkefjord
  Årungen
  2018
 • 51
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 52
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Tysvær
  2018
 • 53
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Gillsvann
  2022
 • 54
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Årungen
  2020
 • 55
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2020
 • 56
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 57
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Årungen
  2019
 • 58
  Virik, Maria
  Bærum
  Bestumkilen
  2022
 • 59
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Bestumkilen
  2022
 • 60
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Gravdalsvannet
  2018
 • 61
  Stensholt, Elsa-Marie
  Tønsberg
  Bestumkilen
  2022
 • 62
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Gillsvann
  2022
 • 63
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 64
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Bestumkilen
  2019
 • 65
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2020
 • 66
  Rozanski, Camilla
  Flekkefjord
  Årungen
  2019
 • 67
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 68
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Bestumkilen
  2019
 • 69
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Gillsvann
  2022
 • 70
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Gillsvann
  2022
 • 71
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Gillsvann
  2022
 • 72
  Virik, Maria
  Bærum
  Gillsvann
  2022
 • 73
  Spikkeland, Kristiane Gilberg
  Flekkefjord
  Gravdalsvannet
  2018
 • 74
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Gillsvann
  2022
 • 75
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Årungen
  2020
 • 76
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 77
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Bestumkilen
  2019
 • 78
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 79
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2020
 • 80
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2018
 • 81
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Gravdalsvannet
  2023
 • 82
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Bestumkilen
  2022
 • 83
  Stensholt, Elsa-Marie
  Tønsberg
  Tysvær
  2023
 • 84
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Årungen
  2018
 • 85
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 86
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Bestumkilen
  2022
 • 87
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 88
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Årungen
  2020
 • 89
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Årungen
  2020
 • 90
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 91
  Solvang, Amalie Crozier
  Flekkefjord
  Årungen
  2017
 • 92
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 93
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Årungen
  2020
 • 94
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Årungen
  2023
 • 95
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Årungen
  2018
 • 96
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Tysvær
  2018
 • 97
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Gravdalsvannet
  2018
 • 98
  Stensholt, Elsa-Marie
  Tønsberg
  Bestumkilen
  2022
 • 99
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Årungen
  2020