Women Senior K1 500

max. 100
Obs! Resultater fra Kalvøya er fjernet fra listene da banen er kun 460m.
 • 1
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2019
 • 2
  Virik, Maria
  Bærum
  Gillsvann
  2021
 • 3
  Virik, Maria
  Bærum
  Bestumkilen
  2022
 • 4
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 5
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2017
 • 6
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Årungen
  2019
 • 7
  Virik, Maria
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 8
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Gillsvann
  2021
 • 9
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Gillsvann
  2021
 • 10
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2019
 • 11
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Bestumkilen
  2022
 • 12
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Gillsvann
  2021
 • 13
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Tysvær
  2021
 • 14
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Bestumkilen
  2022
 • 15
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 16
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 17
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Gillsvann
  2021
 • 18
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Tysvær
  2021
 • 19
  Virik, Maria
  Bærum
  Bestumkilen
  2019
 • 20
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2020
 • 21
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Tysvær
  2021
 • 22
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Årungen
  2022
 • 23
  Virik, Maria
  Bærum
  Gillsvann
  2022
 • 24
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 25
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Årungen
  2019
 • 26
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 27
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 28
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 29
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Tysvær
  2021
 • 30
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Gillsvann
  2021
 • 31
  Virik, Maria
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 32
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Bestumkilen
  2022
 • 33
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 34
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Gillsvann
  2021
 • 35
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Bestumkilen
  2019
 • 36
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Tysvær
  2021
 • 37
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2018
 • 38
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Bestumkilen
  2019
 • 39
  Stensholt, Elsa-Marie
  Tønsberg
  Årungen
  2022
 • 40
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Tysvær
  2021
 • 41
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Gillsvann
  2022
 • 42
  Spikkeland, Kristiane Gilberg
  Flekkefjord
  Årungen
  2019
 • 43
  Spikkeland, Kristiane Gilberg
  Flekkefjord
  Årungen
  2017
 • 44
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 45
  Spikkeland, Kristiane Gilberg
  Flekkefjord
  Årungen
  2018
 • 46
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 47
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Tysvær
  2018
 • 48
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Gillsvann
  2022
 • 49
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Årungen
  2020
 • 50
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2020
 • 51
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Bestumkilen
  2022
 • 52
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Årungen
  2019
 • 53
  Virik, Maria
  Bærum
  Bestumkilen
  2022
 • 54
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Bestumkilen
  2022
 • 55
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Gravdalsvannet
  2018
 • 56
  Stensholt, Elsa-Marie
  Tønsberg
  Bestumkilen
  2022
 • 57
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Gillsvann
  2022
 • 58
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 59
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Bestumkilen
  2019
 • 60
  Virik, Maria
  Bærum
  Årungen
  2020
 • 61
  Rozanski, Camilla
  Flekkefjord
  Årungen
  2019
 • 62
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 63
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Bestumkilen
  2019
 • 64
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Gillsvann
  2022
 • 65
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Gillsvann
  2022
 • 66
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Gillsvann
  2022
 • 67
  Virik, Maria
  Bærum
  Gillsvann
  2022
 • 68
  Spikkeland, Kristiane Gilberg
  Flekkefjord
  Gravdalsvannet
  2018
 • 69
  Øritsland, Hedda
  Strand
  Gillsvann
  2022
 • 70
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Årungen
  2020
 • 71
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 72
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Bestumkilen
  2019
 • 73
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Årungen
  2018
 • 74
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2020
 • 75
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Årungen
  2018
 • 76
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Bestumkilen
  2022
 • 77
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Årungen
  2018
 • 78
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 79
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Bestumkilen
  2022
 • 80
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 81
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Årungen
  2020
 • 82
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Årungen
  2020
 • 83
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Tysvær
  2018
 • 84
  Solvang, Amalie Crozier
  Flekkefjord
  Årungen
  2017
 • 85
  Amundsen, Kristine
  Bærum
  Tysvær
  2018
 • 86
  Sletsjøe, Anna Margrete
  Strand
  Årungen
  2020
 • 87
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Årungen
  2018
 • 88
  Erland, Elise Austvoll
  Tysvær
  Tysvær
  2018
 • 89
  Bjørgan, Elisabeth Børretzen
  Strand
  Gravdalsvannet
  2018
 • 90
  Stensholt, Elsa-Marie
  Tønsberg
  Bestumkilen
  2022
 • 91
  Jones, Ella Randmæl
  Strand
  Årungen
  2020
 • 92
  Helleren, Celine
  Flekkefjord
  Årungen
  2020
 • 93
  Rozanski, Camilla
  Flekkefjord
  Gravdalsvannet
  2018
 • 94
  Røsten, Thea Duus
  Strand
  Årungen
  2020
 • 95
  Spikkeland, Kristiane Gilberg
  Flekkefjord
  Bestumkilen
  2019
 • 96
  Rozanski, Camilla
  Flekkefjord
  Tysvær
  2018
 • 97
  Virik, Maria
  Bærum
  Tysvær
  2019
 • 98
  Virik, Maria
  Bærum
  Gillsvann
  2017
 • 99
  Solvang, Amalie Crozier
  Flekkefjord
  Tysvær
  2018