Women Senior K1 500

max. 100
Obs! Resultater fra Kalvøya er fjernet fra listene da banen er kun 460m.
  • 1
    Virik, Maria
    Bærum
    Årungen
    2019
  • 2
    Virik, Maria
    Bærum
    Gillsvann
    2021
  • 3
    Virik, Maria
    Bærum
    Bestumkilen
    2022
  • 4
    Virik, Maria
    Bærum
    Årungen
    2018
  • 5
    Virik, Maria
    Bærum
    Årungen
    2017
  • 6
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Årungen
    2019
  • 7
    Virik, Maria
    Bærum
    Tysvær
    2018
  • 8
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Gillsvann
    2021
  • 9
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Gillsvann
    2021
  • 10
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Årungen
    2019
  • 11
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Bestumkilen
    2022
  • 12
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Gillsvann
    2021
  • 13
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Tysvær
    2021
  • 14
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Bestumkilen
    2022
  • 15
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Bestumkilen
    2022
  • 16
    Øritsland, Hedda
    Strand
    Bestumkilen
    2022
  • 17
    Røsten, Thea Duus
    Strand
    Gillsvann
    2021
  • 18
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Tysvær
    2021
  • 19
    Virik, Maria
    Bærum
    Bestumkilen
    2019
  • 20
    Virik, Maria
    Bærum
    Årungen
    2020
  • 21
    Helleren, Celine
    Flekkefjord
    Tysvær
    2021
  • 22
    Helleren, Celine
    Flekkefjord
    Årungen
    2022
  • 23
    Virik, Maria
    Bærum
    Gillsvann
    2022
  • 24
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Bestumkilen
    2022
  • 25
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Årungen
    2019
  • 26
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Tysvær
    2018
  • 27
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Tysvær
    2018
  • 28
    Øritsland, Hedda
    Strand
    Bestumkilen
    2022
  • 29
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Tysvær
    2021
  • 30
    Øritsland, Hedda
    Strand
    Gillsvann
    2021
  • 31
    Virik, Maria
    Bærum
    Tysvær
    2018
  • 32
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Bestumkilen
    2022
  • 33
    Jones, Ella Randmæl
    Strand
    Tysvær
    2018
  • 34
    Helleren, Celine
    Flekkefjord
    Gillsvann
    2021
  • 35
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Bestumkilen
    2019
  • 36
    Røsten, Thea Duus
    Strand
    Tysvær
    2021
  • 37
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Årungen
    2018
  • 38
    Røsten, Thea Duus
    Strand
    Bestumkilen
    2019
  • 39
    Stensholt, Elsa-Marie
    Tønsberg
    Årungen
    2022
  • 40
    Øritsland, Hedda
    Strand
    Tysvær
    2021
  • 41
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Gillsvann
    2022
  • 42
    Spikkeland, Kristiane Gilberg
    Flekkefjord
    Årungen
    2019
  • 43
    Spikkeland, Kristiane Gilberg
    Flekkefjord
    Årungen
    2017
  • 44
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Tysvær
    2018
  • 45
    Spikkeland, Kristiane Gilberg
    Flekkefjord
    Årungen
    2018
  • 46
    Røsten, Thea Duus
    Strand
    Bestumkilen
    2022
  • 47
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Tysvær
    2018
  • 48
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Gillsvann
    2022
  • 49
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Årungen
    2020
  • 50
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Årungen
    2020
  • 51
    Røsten, Thea Duus
    Strand
    Bestumkilen
    2022
  • 52
    Jones, Ella Randmæl
    Strand
    Årungen
    2019
  • 53
    Virik, Maria
    Bærum
    Bestumkilen
    2022
  • 54
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Bestumkilen
    2022
  • 55
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Gravdalsvannet
    2018
  • 56
    Stensholt, Elsa-Marie
    Tønsberg
    Bestumkilen
    2022
  • 57
    Øritsland, Hedda
    Strand
    Gillsvann
    2022
  • 58
    Virik, Maria
    Bærum
    Årungen
    2018
  • 59
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Bestumkilen
    2019
  • 60
    Virik, Maria
    Bærum
    Årungen
    2020
  • 61
    Rozanski, Camilla
    Flekkefjord
    Årungen
    2019
  • 62
    Bjørgan, Elisabeth Børretzen
    Strand
    Tysvær
    2018
  • 63
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Bestumkilen
    2019
  • 64
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Gillsvann
    2022
  • 65
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Gillsvann
    2022
  • 66
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Gillsvann
    2022
  • 67
    Virik, Maria
    Bærum
    Gillsvann
    2022
  • 68
    Spikkeland, Kristiane Gilberg
    Flekkefjord
    Gravdalsvannet
    2018
  • 69
    Øritsland, Hedda
    Strand
    Gillsvann
    2022
  • 70
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Årungen
    2020
  • 71
    Bjørgan, Elisabeth Børretzen
    Strand
    Tysvær
    2018
  • 72
    Jones, Ella Randmæl
    Strand
    Bestumkilen
    2019
  • 73
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Årungen
    2018
  • 74
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Årungen
    2020
  • 75
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Årungen
    2018
  • 76
    Helleren, Celine
    Flekkefjord
    Bestumkilen
    2022
  • 77
    Bjørgan, Elisabeth Børretzen
    Strand
    Årungen
    2018
  • 78
    Bjørgan, Elisabeth Børretzen
    Strand
    Tysvær
    2018
  • 79
    Helleren, Celine
    Flekkefjord
    Bestumkilen
    2022
  • 80
    Jones, Ella Randmæl
    Strand
    Tysvær
    2018
  • 81
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Årungen
    2020
  • 82
    Røsten, Thea Duus
    Strand
    Årungen
    2020
  • 83
    Jones, Ella Randmæl
    Strand
    Tysvær
    2018
  • 84
    Solvang, Amalie Crozier
    Flekkefjord
    Årungen
    2017
  • 85
    Amundsen, Kristine
    Bærum
    Tysvær
    2018
  • 86
    Sletsjøe, Anna Margrete
    Strand
    Årungen
    2020
  • 87
    Jones, Ella Randmæl
    Strand
    Årungen
    2018
  • 88
    Erland, Elise Austvoll
    Tysvær
    Tysvær
    2018
  • 89
    Bjørgan, Elisabeth Børretzen
    Strand
    Gravdalsvannet
    2018
  • 90
    Stensholt, Elsa-Marie
    Tønsberg
    Bestumkilen
    2022
  • 91
    Jones, Ella Randmæl
    Strand
    Årungen
    2020
  • 92
    Helleren, Celine
    Flekkefjord
    Årungen
    2020
  • 93
    Rozanski, Camilla
    Flekkefjord
    Gravdalsvannet
    2018
  • 94
    Røsten, Thea Duus
    Strand
    Årungen
    2020
  • 95
    Spikkeland, Kristiane Gilberg
    Flekkefjord
    Bestumkilen
    2019
  • 96
    Rozanski, Camilla
    Flekkefjord
    Tysvær
    2018
  • 97
    Virik, Maria
    Bærum
    Tysvær
    2019
  • 98
    Virik, Maria
    Bærum
    Gillsvann
    2017
  • 99
    Solvang, Amalie Crozier
    Flekkefjord
    Tysvær
    2018